Friday, December 9, 2022
  Search

 UKAŽITE NAM POVERENJE,A MI ĆEMO SE POTRUDITI DA UKAZANO POVERENJE OPRAVDAMO

 Preduzeće „Panorama nekretnine” je osnovano  2007.godine, koje se bavi isključivo uslugom  posredovanja  u kupoprodaji nepokretnosti. Osnivači Preduzeća kao i zaposleni su sa višegodišnjim iskustvom(preko deset godina), i u potpunosti su predani poslu kojim se bave.  

 

   Visok stepen  profesionalizma zaposlenih istakli su  firmu na tržištu nekretnina kao veoma sigurnog i pouzdanog partnera svakoj porodici, pojedincu ili preduzeću koji se odluči da prodaje ili kupi nekretninu.

 

   Za proveru dokumentacije i davanje pravnih saveta, zadužen je advokatski tim sa višegodišnjim iskustvom sa kojim Preduzeće ima potpisan Ugovor o saradnji.

 

 

Osnivači Preduzeća  čine sve napore kako bi profesija kojom se bavimo bila priznata na ovim prostorima. Kako je „živa”reč najbolja reklama, stručni saradnici (agenti prodaje) pored znanja koje poseduju, iz dana u dan primenjuju nova saznanja koja stiču na radnim sastancima unutar Preduzeća, koja se održavaju jednom nedeljno, a po potrebi sastancima prisustvuju i advokati, kako bi upoznali saradnike o novinama vezanim za izmene i dopune  postojećih Zakona,  koji su bliski našoj profesiji. Da bismo što kvalitetnije poslovali neophodna je saradnja sa Poslovnim bankama, pa stoga smo ostvarili saradnju sa nekoliko vodećih banaka kojima su prioritet poslovanja - stambeni krediti.

 

Print  

Misija, Vizija

 

    Preduzeće “Panorama nekretnine” svojim znanjem, visokim stepenom profesionalizma, savremenim i sadržajnijim pristupom pruža klijentima veliku podršku, sigurnost  i diskreciju u poslovanju.

Print  

Cilj, prioriteti

 

    -Jedan od ciljeva je - stvoriti uslove poslovanja takve da saradnici (agenti prodaje) mogu obavljati posao posredovanja profesionalno,što podrazumeva da zainteresovana strana (prodavac)potpiše Ugovor o saradnji sa preduzećem, kako bi se „oslobodili”navike da  prodaju jedne nepokretnosti vrši više agencija , kao i advokatskih kancelarija koje nisu ovlašćene za poslove posredovanja (a poznato je da pod imenom advokatska kancelarija se predstavljaju osobe koje nisu registrovane u prometu nekretnina,i svojim poslovanjem narušavaju etiku naše profesije).

 

  - Istovremeno saradnik (agent) nije osoba koja „prati”ili „šeta” kupce, već  je kreator kupovine. Da bi usluga bila adekvatna neophodno je da zainteresovana strana  (kupac) pristupi potpisivanju Ugovora o saradnji u kojem bi  precizirali način saradnje i obaveze naknade za pronalaženje adekvatne nekretnine.

Print  

 

Beograd

Ministarstvo ne odgovara za sadržaj koji postavljaju članice klastera!
Portal implementirao: Centar za konkurentnost i razvoj klastera, Fakultet tehničkih nauka