Search
Friday, December 9, 2022

 

     

Agencija PROFITIM je registrovana 2003. godine kao porodična firma. Prihvatamo i primenjujemo sva pozitivna  iskustva, kako naša, tako i drugih agencija i preduzeća koja se bave posredovanjem u prometu nepokretnosti i sa njima sarađujemo u cilju stvaranja uslova i poboljšanja načina rada na tržištu nepokretnosti. Ne želimo da se prilagođavamo  trendovima koji su  kratkoročno gledano isplativi. Upravo iz tog razloga smo sa istomišljenicima 2006. godine krenuli sa aktivnostima u cilju uređenja tržišta i standardizaciju, kao i za uspostavljanje zakonskih okvira koji su preduslov za kvalitetno bavljenje posredovanjem u prometu nepokretnosti.

 

 

IME I PREZIME OSNIVAČA............................Tamara Borić

POSLOVNO IME...........................................PROFITIM

DELATNOST.................................................6831 – delatnost agencija za nekretnine

SEDIŠTE.......................................................Bulevar Mihaila Pupina br.9, Novi Beograd

MATIČNI BROJ.............................................56076590

PIB..............................................................103086495

DATUM REGISTRACIJE.................................06.11.2003. godine

REŠENJE......................................................II-313-6314/2003 06.11.2003.

REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA /APR/....Broj BP 42808/06

UPISAN U REGISTAR POSREDNIKA /MTT/.....Broj _________ /09.5.2015.godine/

Htp .............................................................www.profitim.com

E-mail..........................................................office@profitim.com

 

Naša agencija nosi naziv PROFITIM  www.profitim.com   i to joj u pravom smislu reči i pripada. Podrazumeva maksimalnu profesionalnu uslugu uz punu pravnu sigurnost, brzu i zadovoljavajuću prodaju ili kupovinu nepokretnosti. Agencija ima dugogodišnje iskustvo posredovanja u prometu nepokretnosti.

 

Član je i jedan od osnivača Udruženja „KLASTER NEKRETNINE“ osnovano uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije www.klasternekretnine.gov.rs www.klasternekretnine.com i Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u Privrednoj komori Srbije kojom predsedava od njenog osnivanja 2011. godine www.pks.rs/gppn.

 

PROFITIM raspolaže bogatom ponudom nepokretnosti u Beogradu, stanova svih struktura, salonskih stanova, novogradnji, kuća, vikendica, poslovnih prostora, lokala, placeva itd.

Baza podataka ažurira se redovno. Pored svoje baze, agencija poseduje i bazu podataka nastalu usled saradnje sa drugim agencijama, članicama Udruženja posrednika u prometu nepokretnosti i to elektronskom razmenom podataka na celoj teritoriji grada. Takođe, PROFITIM poseduje efikasan softver koji spaja kupce i prodavce, odnosno, za preko 200 svojih aktivnih kupaca elektronskom obradom podataka nalazi odgovarajuću nepokretnost prema njihovim potrebama.

Pored svih tehničkih sredstava radi iskusan tom sekretarica i agenata, koji nastoji da Vam pomogne da dođete do najboljeg rešenja pri realizaciji Vaše kupoprodaje.

 

Poklonite nam Vaše poverenje i ekskluzivnu prodaju Vaše nekretnine a mi ćemo Vama besplatne usluge naših advokata i finansije za plaćanje taksi u slučaju sudskih postupaka, podele zaostavštine, rešavanja suvlasničkih odnosa, dobijanja plodouživanja na nekretnini ili ako želite da zaključite ili raskinete ugovor o doživotnom izdržavanju i slično.

 

POVERENJE, KOREKTNOST, PRAVNA SIGURNOST – TO SE KOD NAS PODRAZUMEVA

Da uspešno realizujete Vašu kupoprodaju i steknete prijatelje od poverenja želi Vam

Vaš   P R O F I T I M

 

 

 

Ministarstvo trgovine i usluga ne odgovara za sadržaj koji postavljaju članice klastera!