28. januar 2023
  Search

KLASTER NEKRETNINE

Ministarstvo trgovine i usluga (sada Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija) je u okviru programa Vlade Republike Srbije “Jačanje konkurentnosti u obasti usluga”  implementacijom  projekta “Povezivanje subjekata iz oblasti usluga u klastere”  pokrenulo incijativu za formiranje klastera  u oblasti prometa nepokretnosti  - udruženja "KLASTER NEKRETNINE"  i potpomoglo njegov rad pružanjem stručne I finansijske pomoći.

"KLASTER NEKRETNINE" u Beogradu (u daljem tekstu: Udruženje), je nevladino i neprofitno udruženje u koje se pravna lica slobodno udružuju radi doprinosa unapređenju i razvoju tržišta nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije.

Članovi  udruženja  su pravna lica  - privredna društva ili preduzetnici koji ispunjavaju zakonske uslove za obavljanje poslova iz oblasti prometa, projektovanja, izgradnje, finansiranja i osiguranja nepokretnosti, kao koji na zadovoljavajući način mogu da izvršavaju zadatke i ciljeve koji proističu iz Statuta Udruženja. Članovi udruženja mogu da budu i naučne institucije.

Organi upravljanja Udruženjem su: Skupština Udruženja, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Udruženje predstavlja i zastupa Predsednik Upravnog odbora udruženja i lica koja odredi Upravni odbor Udruženja.

Klaster nekretnine  .  O nama  .  Šta je klaster  .  Vesti  .  Press pregled  .  Korisni saveti  .  Zakonski okvir  .  Mapa portala  .  Login  .  Registar članica
Ministarstvo ne odgovara za sadržaj koji postavljaju članice klastera!
Portal implementirao: Centar za konkurentnost i razvoj klastera, Fakultet tehničkih nauka