18. septembar 2021
  Search

”cognoscere est mutare”

Odabir kataloga
An error has occurred.
Snimljena podešavanja nisu definisana.

Print  

Linkovi

Print  

Minimize

Ciljevi EIN podrazumevaju....

·               Slobodno, objektivno i nepristrastno istraživanje u različitim oblastima ekonomskih nauka

 

·               Postizanje izuzetnosti u naučnim istraživanjima i analizama u skladu sa najvišim dostignućima u svetu

 

·               Lakšu razmenu informacija i ideja medju naučnim, poslovnim, nevladinim i vladinim ekspertima koji se bave pitanjima održivog ekonomskog, društvenog i korporativnog rasta i razvoja, kako na nacionalnom i regionalnom, tako i na evropskom i svetskom nivou

 

·               Uspostavljanje poslovnih i profesionalnih kontakata sa mrežom vladinih i državnih institucija, agencija i organa radi pružanja vrhunskih usluga kroz različita istraživanja i analize

 

·               Uspostavljanje široke mreže partnerskih institucija u Srbiji, zemljama regiona, EU i celom svetu

 

·               Osposobljavanje za pružanje vrhunskih usluga različitim kategorijama privrednih subjekata

 

·               Razvoj naučnog podmlatka u oblasti ekonomskih istraživanja

 

·               Kontinuelna edukacija i usavršavanje svih istraživača na principima doživotnog učenja

 

·               Afirmacija poslovanja na principima javno-privatnog partnerstva

 

·               Podizanje menadžerskog, organizacionog i stručnog kapaciteta u procesima priključenja Srbije EU.

Print  

Festlent  .  Klaster nekretnine  .  Vesti  .  Kontakt  .  Mapa sajta
Ministarstvo trgovine i usluga ne odgovara za sadržaj koji postavljaju članice klastera!
Portal implementirao: Centar za konkurentnost i razvoj klastera, Fakultet tehničkih nauka