28. januar 2023
  Search

 

 

 

 

CEREAN je osnovan 1995 god. u Pragu, sa ciljem da podstakne saradnju  između privrednika koji posluju u oblasti prometa i zakupa nekretnina u zemljama istočne i centralne Evrope. Na konferenciji, koju je CEREAN organizovao u Atini, učestvovalo je nekoliko nacionalnih organizacija iz Grčke, SAD, Rumunije, Bugarske, Albanije i Srbije, kao i međunarodnih udruženja kao što su FIABCI i ICREA.

U toku konferencije je održan sastanak grčkog klastera nekretnina CRECOS (skraćenica od: Klaster za koordiniranje usluga u prometu nepokretnosti), čiji su članovi kako agencije za posredovanje u prometu nepokretnosti iz Grčke, tako i drugi profesionalci koji pružaju usluge u oblasti prometa nekretnina.

Pored toga, održana je prezentacija sistema poslovanja agencija za nekretnine, kao i tehničkih alata koji omogućavaju veću efikasnost poslovanja.

Posebnan značaj je dat prezentaciji Američke Nacionalne Asocijacije REALTOR®, čiju delegaciju je predvodio predsednik za 2015. godinu, Kris Polihron, a uz njega su bili i Stivi Braun, predsednik Asocijacije REALTOR® za 2014. godinu i Dejl Stinton, izvršni direktor REALTOR®. U toku konferencije su u članstvo REALTOR® primljeni novi članovi iz Grčke, a potpisan je i memorandum o saradnji Grčke nacionalne asocijacije OMASE sa Nacionalnom Asocijacijom REALTOR®.

Domaćin je posvetio posebnu pažnju delegaciji Klastera nekretnine koja je prisustvovala ovom skupu. Dr Slaviša Pešić je imao priliku da pozdravi skup i informiše prisutne o regulativi Republike Srbije u ovoj oblasti, o donošenju Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, polaganju Stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti, kao i o Kodeksima poslovne etike posrednika u prometu nepokretnosti, koje su usvojili Klaster nekretnine i Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije. Prisutni predstavnici nacionalnih organizacija posrednika u prometu nepokretnosti su pohvalili rad strukovnih organizacija u Srbiji koje spadaju u najmlađe u regionu. Članovi delegacije Nacionalne Asocijacije REALTOR® su pokrenuli inicijativu da se u Srbiji organizuje sastanak njihovog rukovodstva sa predstavnicima Klastera nekretnine i Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije.

Klaster nekretnine  .  O nama  .  Šta je klaster  .  Vesti  .  Press pregled  .  Korisni saveti  .  Zakonski okvir  .  Mapa portala  .  Login  .  Registar članica
Ministarstvo ne odgovara za sadržaj koji postavljaju članice klastera!
Portal implementirao: Centar za konkurentnost i razvoj klastera, Fakultet tehničkih nauka