28. januar 2023
  Search

Nastavak teksta

 

                                                                                                                          Br. 02 – 2014

                                                                                                                                    U Nišu, 24.11.2014

 

 

SEMINAR - OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

 

 

 

Osnovne informacije:

 

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti predviđa da svi agenti koji se bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti polažu stručni ispit.

 

Polaganje stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti je u toku. Od 08.05.2015. godine svi koji se bave ovim poslom moraće da imaju položen stručni ispit.

Ovaj ispit nije jednostavan, da bi kandidat položio pismeni i usmeni deo ispita potrebno je da se adekvatno pripremi.

Seminar je pripremljen u skladu sa programom za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti propisanog Pravilnikom, a predavači su renomirani stručnjaci u svojim oblastima.

 

Broj radnih dana: 6

Broj časova: 42

Mesto održavanja obuke: Niš, Regionalna privredna komora Niš, ul. Dobrička br. 2, mala sala

Termini održavanja obuke: 5, 6, 7, 12, 13, i 14. decembar 2014. godine

Satnica: od 9.30h do 15.30h

Maksimalan broj učesnika u grupi: 25

 

Cena: 24 990,00 dinara/po polazniku (svi porezi su uključeni u cenu).

Račun Regionalne privredne komore Niš Br. 105-909-18 kod AIK banke sa pozivom na broj 1060/2014 ; šifra plaćanja 221, uplatu izvršiti najkasnije 3(tri) dana pre početka seminara.

 

Kontakt osobe za dodatne informacije:

RPK Niš, Dragana Radenković, tel. 018 5109 999, e-mail: dragana.radenkovic@rpknis.rs i Slaviša Pešić, tel. 064 1 999 406, e-mail: riznica2004@gmail.com

 

 

Cilj obuke:

Priprema polaznika za polaganje stručnog ispita za sticanje licence posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, po programu utvrđenom Pravilnikom o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti.

 

Kome je ovaj seminar namenjen:

 

Ø  Posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti (agentima za posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti i menadžerima);

Ø  Onima koji žele da steknu novo znanje i time sebi povećaju mogućnost zaposlenja;

Ø  Konsultantima i budućim konsultantima u oblasti investicija, upravljanja i razvoja nekretnina;

Ø  Svima koji iz bilo kog razloga žele da polažu stručni ispit za posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.

 

Program obuke za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti po oblastima:

 

I Pravni okvir u vezi sa posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti

Modul 1 - Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Modul 2 - Zakon o prometu nepokretnosti i Zakon o obligacionim odnosima

Modul 3 - Stvarno pravo

Modul 4 - Nasledno i porodično pravo

Modul 5 - Katastar nepokretnosti

 

II Finansijski i poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti

Modul 1 - Finansijske institucije učesnici na tržištu nepokretnosti

Modul 2 - Platni promet i devizno poslovanje

Modul 3 - Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Modul 4 - Poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti

 

III Menadžment u Posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Modul 1 - Marketing nepokretnosti

Modul 2 - Menadžment nepokretnosti

Modul 3 - Poslovno pregovaranje i komunikaciranje u prometu nepokretnosti

Modul 4 - Poslovno ponašanje i posrednička praksa u prometu

 

IV Osnove prostornog planiranja i izgradnje

Modul 1 - Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja

Modul 2 - Pravila uređenja i građenja

Modul 3 - Izgradnja objekata

Modul 4 - Geodetski planovi

Modul 5 - Energetska efikasnost zgrada

Modul 6 - Arhitektosko vrednovanje objekata

 

Predavači:

 

doc. dr Zoran Cvetković, diplomirani pravnik. Radi na visokoj školi strukovnih studija za menadžment u saobraćaju Niš, kao profesor strukovnih studija i konsultant u sopstvenoj Agenciji za konsultacije, konsalting i poslovne usluge. Preko 30 godina iskustva u raznim oblastima prava. Od 2013. godine izabran je za docenta na Univerzitetu „UNION – Nikola Tesla“ Beograd za oblast Pravne nauke – privredno pravo. Ranije, 2012. godine izabran je za docenta za užu naučnu oblast Pravne nauke na internacionalnom institutu u Brčkom. Član je mnogih udruženja, objavio je preko trideset radova u raznim časopisima.

 

 

dr Slaviša Pešić, dipl.hem, vlasnik agencije za nekretnine Riznica. Četrnaest godina se bavi posredovanjem u prometu nepokretnostima. Jedan od osnivača Grupacije posrednika u prometu nepokretnostim Srbije (PKS), član Predsedništva. Riznica Niš je član Klastera Nekretnine. Bio je menadžer u jednom od preduzeća iz sistema Ei Niš.

 

mr Srđan Aleksić, dipl. pravnik, dugogodišnji advokat sa velikim iskustvom u oblasti nekretnina, radnog prava, i drugih oblasti prava. Član Gradskog Veća Grada Niša. Autor šest knjiga od kojih su dve iz oblasti nekretnina i imovinskih pitanja: „Veština prodaje nekretnina“ i „ Imovinska krivična dela u teoriji i praksi“.

 

Dragan Milovanović, dipl.građ.ing, pomoćnik načelnika u Upravi za planiranje i izgradnju Grada Niša. Preko dvanaest godina je obavljao različite dužnosti u Upravi za planiranje i izgradnju Grada Niša (samostalni stručni saradnik za poslove izdavanja urbanističkih dozvola, koordinator u sektoru za uređenje prostora i druge). Prethodno je bio zaposlen kao profesor stručnih predmeta u Građevinsko-tehničkoj školi „Neimar“ i Tehničkoj školi „12. Februar“.

 

Lazar Stanković, dipl. pravnik, predavač za obuku radnika Poreske uprave i osposobljavanje novih predavača. Održao veliki broj obuka svih nivoa, predavač i trener prema obuci GIZ, CEM i Konsultantske kuće “Bearing Point” (SAD), član tima za pripremu i implementaciju Zakona o PDV-u, radio na poslovima inspektora prihoda, inspektora finansijske policije, šef odeljenja terenske kontrole Poreske uprave – RC Niš i rukovodioca u obrazovanju kadrova Poreske uprave Niš.

 

Klaster nekretnine  .  O nama  .  Šta je klaster  .  Vesti  .  Press pregled  .  Korisni saveti  .  Zakonski okvir  .  Mapa portala  .  Login  .  Registar članica
Ministarstvo ne odgovara za sadržaj koji postavljaju članice klastera!
Portal implementirao: Centar za konkurentnost i razvoj klastera, Fakultet tehničkih nauka