28. januar 2023
  Search

Nastavak teksta

 

 

 

Žarko Malinović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, rekao je da će registra agenata u prometu nepokretnosti biti završen 9. maja 2015, i izrazio uverenje da se to može desiti i ranije. Malinović je na predstavljanju informativnog letka „Prodajete ili izdajete nepokretnost“ , podsetio da je Minisarstvo tokom ove godine donelo četiri podzakonska akta, što je bilo obavezno prema Zakonu koji je stupio na snagu u novembru 2013. „Već sada se u PKS obavlja edukacija posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, što je priprema za stručni ispit koji se polaže u Ministarstvu“, rekao je Malinović. On je ukazao da je registar značajan za potrošače, koji će na jednom mestu moći da vide ko su registrovnai posrednici, koje agencije u svojim redovima imaju registrovane posrednike, i da ih na osnovu toga angažuju. „Tako će svi učesnici na tržištu moći da vide ko legalno posluje, ko je lojalna a ko nelojalna konkurencija, što je korak ka suzbijanju sivog tržišta“, rekao je Malinović.

 
Da bi zakonske odredbe doprle do što šire javnosti, urađen je informativni letak „Prodajete ili izdajete nepokretnost“, svojevrstan vodič za prodavce, kupce, zakupodvce i zakupce nepokretnosti, predstavljen u Privrednoj komori Srbije. Letak je napravilo udruženje Klaster nekretnine, uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija u okviru programa „Jačanje konkurentnosti u oblasti posredovanja u prometu nepokretnosti“  i u saradnji sa Grupacijom posrednika u prometu nepokretnosti Udruženja za trgovinu Privrdne komore Srbije.
 
„Letak treba da informiše širu javnost o tome šta su obaveze posrednika, a šta klijent može da očekuje i treba da traži od posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti na osnovu Zakona koji uređuje ovu oblast a stupio je na snagu u novembru prošel godine“, istakla je Gordana Hašim Begović, sekretar Udruženja za trgovinu PKS.
 
Damir Borić, predsednik Grupacije posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti PKS, rekao je da informativni vodič treba da upozna javnost sa onim što donosi Zakon, kao što je obaveza potpisivanja ugovora o posredovanju, zabarana  oglašavanja nepokretnost bez potpisanog ugovora o posrdedovanju. „Sledeći korak je da ih upoznamo da ne treba da posluju sa posrednicima koji nisu upisani u registar. Namera nam je da distribuiramo ovaj letak kako bismo tržište pripremili na poslovanje koje je potpuno usklađeno sa zakonom i da time sprečimo našu nelojalnu konkurenciju koje još uvek nema malo i koja se na sve načine trudi da radi kako ne treba“, rekao je Borić. On je naglasio da sam zakon neće suzbiti sivu ekonomiju, ali će motivisati sve učesnike na tržištu da aktivno učestvuju u tome da se sivo i crno tržište suzbiju.
 

Na skupu je istaknuta saradnja sa Tržišnom inspekcijom, najvljene aktivnosti na iniciranju zakona o oglašavanju, kao i strategija trgovine, koja treba da bude završena sledeće godine i da predstavlja jasan strateški okvir.

Autor M.S.

Izvor PKS

Klaster nekretnine  .  O nama  .  Šta je klaster  .  Vesti  .  Press pregled  .  Korisni saveti  .  Zakonski okvir  .  Mapa portala  .  Login  .  Registar članica
Ministarstvo ne odgovara za sadržaj koji postavljaju članice klastera!
Portal implementirao: Centar za konkurentnost i razvoj klastera, Fakultet tehničkih nauka